Mediefolk:

Mette Nyseter (40)

har sagt opp sin faste stilling i Mastiff for å undervise i TV-regi ved Høgskolen i Innlandet på Lillehammer. Hun har vært tilknyttet produksjonsselskapet siden 2005, først i nyhetsavdelingen som videojournalist, deretter som LET-regissør på realityprogrammer, og fra 2008 som fast ansatt reporter, vaktsjef og etterarbeidsredaktør på fakta-, og dokumentarprogrammer som Åsted Norge, TV 2 hjelper deg og Matagentene. Før hun ble fast ansatt i Mastiff i 2008, var hun programansvarlig regissør og videojournalist (VJ) i NRK, fotoregissør og klipper på en dokumentarserie i Pandora film, samt serieregissør og reporter i Strix.

Nyseter er utdannet TV- og dokumentarfilmregissør på det studiet hun nå har blitt emneleder på: Bachelor i TV-regi ved Høgskolen i Innlandet (tidligere Høgskolen i Lillehammer, som fikk nytt navn etter fusjonen med Høgskolen i Hedmark 1. januar 2017). Fra tidligere har Nyseter også en cand. mag. i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo.