Øystein Bjerkeland

Øystein Bjerkeland

er valgt som ny klubbleder etter Marit Heiene i Romsdals Budstikke. Dette er resultat av styrevalget på årsmøtet i redaksjonsklubben:

Leder: Øystein Bjerkeland
Styremedlem: Marit Heiene og Hanne Fleischer
Første vara: Sigrun Meisingset
Andre vara: Martin Brøste
Tredje vara: Kirsti Edøy

Foto: Erik Birkeland

Publisert:
15/02/2017 - 13:06