Mette Janson er død

Tidligere NRK-medarbeider Mette Janson er død, 70 år gammel. Janson var en sentral person i NRK gjennom 43 år.

Mette Janson arbeidet først i nyhetsavdelingen, senere blant annet i opplysningsavdelingen og som programsjef i faktaavdelingen.

Etter at hun gikk av med pensjon i 2001 har Janson vært generalsekretær for Seniorsaken. Mette Janson var tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull.