Nettprat og tullprat

Nils Øy ønsker seg mindre forvirring og tull i debatten om nettdebatten.

Publisert   Sist oppdatert

– Når noen påstår at redaktører fraskriver seg ansvar, er det bare tull. Det er verken mulig rettslig eller på noen annen måte. Det er mye begrepsforvirring ute og går, ikke minst når det gjelder redaktøransvaret, svarer Nils Øy, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, når han blir bedt om å oppsummere inntrykkene sine fra debatten om moderering av nettdebatter som har rast i godt og vel en ukes tid.

Etterlyser ny lov

Øy har engasjert seg aktivt i debatten, både i avisspaltene og i mediefora som Normedia. Et ankepunkt for redaktørforeningen har vært behovet for en ny medielov som også tar for seg redaktøransvaret på nett.

– Det er ennå ikke avklart i norsk rett om det er redaktøransvaret eller aktsomhetsansvaret som gjelder for nettdebattene, sier Øy, og sier en ny medielov, som redaktørforeningen har etterlyst lenge, vil kunne bidra til mer klarhet.

– Debatt er alltid nyttig, men det jeg skulle ønske er at de som er så hissige på at alt skal forhåndsmodereres, godtar at dette er noe som kan avgjøres av den enkelte redaktør, sier han.

Hever debattnivået

På spørsmål om hvilke tiltak han mener vil bidra til å heve debatten under dagens regler, svarer Øy at all erfaring viser at journalister og redaktører som deltar aktivt i debatten bidrar til å heve kvaliteten.

– Det er et av mange forslag som kan bidra til å få et høyere nivå i nettdebattene. Andre tiltak er folk som modererer underveis, å stenge kommentarfunksjonen om natta og så videre, presiserer Øy.

Sprikende praksis

Redaktørforeningen foretok nylig en spørreundersøkelse hvor nærmere halvparten av de 260 ansvarlige redaktørene som er registrert i medlemsarkivet svarte på spørsmålene om moderering og kontroll av nettinnlegg.

Drøyt 37 prosent svarte at de forhåndsredigerer alle innlegg på sine nettsider, mens drøyt 60 prosent av dem som svarte hadde en eller annen form for uredigert debatt – i hvert fall på forhånd.

Døgnåpent

Rundt fire femtedeler av dem som har svart på det spørsmålet sa at nettdebattene var åpne hele døgnet, mens rundt 20 prosent sa at de stenger nettdebattene i visse tidsrom, som for eksempel om natten.