Per Arne Bjerke ny reportasjeleder i NRK

Per Arne Bjerke går inn i en nyopprettet stilling som reportasjeleder i NRK direkte under Anne Aasheim. Gro Holm og Anne Cecilie Remen blir redaksjonssjefer på henholdsvis utenriks og økonomi i distrikts- og nyhetsdivisjonen. Den nye lederkabalen presenteres på et allmøte torsdag.

Distrikts- og nyhetsdivisjonen har i dag tilsatt Per Arne Bjerke (50) som reportasjeleder på Marienlyst. Bjerke skal ha ansvaret for en nyopprettet reportasjeenhet som har ansvaret for praktisk talt alle journalistiske ressurser på Marienlyst. Bjerke startet i NRK i 1980, men har også omfattende erfaringsbakgrunn utenfor NRK, bl.a. som redaktør i Romerikes Blad, nyhetsredaktør i Dagsavisen og statssekretær ved statsministerens kontor. Noen år har han nå vært innenrikssjef i nyhetsdivisjonen i NRK.

Gro Holm (44) er tilsatt som redaksjonssjef, utenriks, i distrikts- og nyhetsdivisjonen. Holm har vært i NRK siden 1982, bl.a som korrespondent i Moskva. Hun er cand.mag., har bred erfaring fra radio og tv og har de siste årene vært en av NRKs profilerte programledere. Holm har hatt et bredt utenrikspolitisk engasjement i 25 år. Gro Holm overtar jobben etter Tomm Kristiansen som er ny korrespondent i Sør-Afrika.

Anne Cecilie Remen (42) er tilsatt som redaksjonssjef, økonomi, i distrikts- og nyhetsdivisjonen. Remen har arbeidet i NRK siden 1996, vesentlig med økonomistoff. Remen er statsviter og har bl.a. jobbet i Farmand, Aftenposten og i Dagens Næringsliv. Anne Cecilie Remen overtar etter Viggo Johansen som blir programleder i et nytt magasinprogram på tv fra høsten av.