NJ vil bevare internasjonalt pressesenter

Norsk Journalistlag ber Utenriksministeren omgjøre beslutningen om å legge ned det internasjonale pressesenteret.

Published   Updated

Utenriksdepartementet (UD) har vedtatt at Norges Internasjonale Pressesenter (NIP) skal legges ned 1. april i år. De utenlandske korrespondentene har protestert på beslutningen, og nå får de støtte av Norsk Journalistlag (NJ).

I et brev til utenriksminister Jan Petersen oppfordrer NJ-leder Ann-Magrit Austenå UD til å revurdere sin beslutning. Videre påpeker NJ at det er underlig at UD har vedtatt å legge ned senteret uten en gang å drøfte saken med de utenlandske korrespondentene som er samlet i Foreign Press Association.

Viktig for det faglige miljøet

Med referanse til Petersens tale på åpningen av NIP på Vestbanen 10. februar 2003, sier NJ seg enig i at senteret er viktig for det faglige miljøet, for informasjonsservicen og arbeidsforholdene for utenlandske korrespondenter i Norge.

«Det er ingen tvil om at det miljøet som er muliggjort ved at mange arbeidsplasser er samlet i NIPs lokaler, har utviklet et tett samarbeid og gjensidig informasjons- og erfaringsutveksling mellom korrespondentene,» skriver NJ-lederen, som videre mener at dette kommer norske myndigheter og informasjonsansvarlige til gode.

Har ansvar

Norske myndigheter har et ansvar for at de utenlandske korrespondentene har oversiktlige arbeidsforhold, mener NJ. Når senteret legges ned vil arbeidsforholdene for de utenlandske journalistene i Norge bli vanskeligere. Det kan påskynde at antallet utenlandske korrespondenter i Norge reduseres ytterligere, mener Austenå.

Korrespondentene i Foreign Press Association har tidligere påpekt det merkelige i at Norges Internasjonale Pressesenter skal legges ned i det året Norge feirer sitt 100-årsjubileum. Og i et år hvor Norge skal profileres i utlandet.