Misliker munnkurv i mediene

Tillitsvalgte mener TV 2-sjef Alf Hildrum er på villspor når han vil sette munnkurv på ansatte. Mediebedrifter må tåle samme offentlige søkelys som andre virksomheter.

Published   Updated

Etter at TV 2s sparepakker ble kjent skrev VG at det var vanskelig å få kanalens ansatte i tale om ledelsens kuttforslag. Og de få journalistene som uttrykte sin bekymring for journalistikkens vilkår framover fikk offentlig refs av sjefen Alf Hildrum, som sa at han ikke liker at hans ansatte går ut i mediene og diskuterer interne saker.

– Dette har vi ingen tradisjon for i TV 2, og jeg liker ikke at vi kan fremstå som en organisasjon i strid med seg selv. Det er helt ryddig at de ansattes representanter gir uttrykk for sine meninger, men jeg synes ikke at enkeltpersoner i TV 2 skal gjøre det, sa Hildrum til VG.

Naturlig

Hildrums holdning til enkeltansattes ytringsfrihet får ingen støtte blant tidligere eller nåværende tillitsvalgte i NJ. Aftenpostens korrespondent i Berlin, Håkon Letvik, ledet redaksjonsklubben i avisa gjennom fire tunge nedbemanninger fra 2000.

– Ansatte har naturligvis ytringsfrihet. Å si at man er bekymret for arbeidsplassen sin bør ingen kritiseres for. Det er en naturlig ting. Og vi journalister forventer jo dette når vi oppsøker andre steder som kutter, sier Letvik, som legger til at det krever at vanlige journalister uttaler seg under ansvar og tenker gjennom konsekvensene.

Aldri «ingen kommentar»

Den tidligere klubblederen påpeker at tillitsvalgte har tilgang til mye informasjon og må uttale seg under ansvar.

Men Letvik sa klart fra til ledelsen at han aldri ville svare ingen kommentar på journalisters spørsmål.

– Det ville vært en hån mot yrkesstanden Vi som lever av åpenhet hos andre kan ikke svare ingen kommentar. Ingen pressefolk bør svare sånn.

Som klubbleder har han heller aldri følt behov for å nekte egne medlemmer å ytre seg, bedyrer Letvik.

– Det har aldri har vært noe aktuelt tema. Som sentrale tillitsvalgte har vi hele bildet, og det ville jo bli kaos om 300 medlemmer uttalte seg i øst og vest. Men noe slikt opplevde vi ikke. Jeg tolker det som at folk i klubben hadde tillit til at vi håndterte situasjonen ansvarlig og at medlemmene skjønte at det lønte seg å stå sammen, sier Letvik.

Belastning

Nybakt Se og Hør-journalist Ulf André Andersen var klubbleder i Dagbladet under forrige tøffe nedbemanningsrunde. Han sier de ikke hadde noen policy om at bare tillitsvalgte skulle uttale seg offentlig.

– Det var ikke noe forbud mot å uttale seg utad, men folk ville gjerne at klubbledelsen tok seg av det. Mange opplevde situasjonen som en stor belastning, og det var mye følelser involvert. De ville ikke ha tilleggsbelastning og ønsket at de tillitsvalgte frontet saken, sier Andersen.

Men om medlemmer er uenige i veivalg, ser han ikke noe problem i at det kommer fram.

– Det er fint at folk sier fra om sånt, det er ikke sunt at alle går i takt. Dessuten ville det være merkelig om vi journalister som lever av dette skulle begrense folks ytringsfrihet. Det burde iallfall en medieleder som Hildrum forstå.

Naivt

Leder for NRK-journalistene, Pål Hansen, mener det er naivt å tro at journalister vil behandle mediebedrifter annerledes enn alle andre bedrifter.

– Vi forholder oss ikke bare til formelle talspersoner når vi dekker en nedbemanning, vi ønsker selvsagt å ta temperaturen blant de ansatte. Om TV 2 dekker det som skjer i Norsk Hydro snakker de heller ikke bare med tillitsvalgte, sier Hansen, som presiserer at det er viktig at det er klart hvem som uttaler seg på vegne av hvem.

– Jeg uttaler meg på vegne av NRKJ, mens andre folk beskriver hvordan de opplever situasjonen. Det er ikke slik at når noe skjer i mediebedrifter så skal ikke folk kunne fortelle sånt.

– Men også i fagforeninger er vel enighet utad en vanlig holdning?

– Grunnen til at fagforeninger vil tale med én tunge er at det gir størst gjennomslag. Men vi må likevel akseptere ytringsfriheten. Det er ikke slik at den kan parkeres selv om det ville vært beleilig. Jeg kan likevel mene at enkelte uttalelser ikke er smarte.

– Men under streik slutter dere rekkene?

– En konflikt er en eksepsjonell situasjon. Folk kan si hva de vil internt og gjerne kritisere streikeledelsen, men utad må vi stå sammen. Når vi gjør noe så alvorlig at vi går ut i krig, er det avgjørende at streiken ikke går i oppløsning på grunn av uenighet. Men i realiteten kan jeg som leder ikke forby noe, men bare argumentere for hvorfor jeg mener det er uklokt å uttale seg negativt akkurat nå.

Prinsippfaste

NRKJ-lederen mener særlig mediefolk må være prinsippfaste når det gjelder ytringsfrihet.

– Redaktørforeningen har gjort en god jobb og fortjener honnør for sitt arbeid for offentlighet og ytringsfrihet. En redaktør som Hildrum burde opptre mer prinsipielt.

Det er journalistlagets nestleder Kjetil Haanes helt enig i.

– I stedet for å bli irritert, burde Hildrum forstå folks behov for å uttale seg. Det viser at de bryr seg om bedriften. Og som medieleder burde han absolutt forstå det. I stedet for å kritisere ansatte, burde han konsentrere seg om å finne gode løsninger. Mediebedrifter bør være de første til å forsvare ansattes rett til å uttale seg

Fagforeningslinje

– Og hvis det var NJ som skulle kutte i staben?

– Det samme må gjelde for NJ. Dersom vi skulle kutte halve staben, ville det vært en sak av offentlig interesse. Da er det naturlig at de ansatte uttaler seg.

– Men hva med enkeltmedlemmer som uttaler seg i strid med klubbens syn?

– Det vil være en sak mellom de tillitsvalgte og medlemmene. Ofte blir man enige om at bare en uttaler seg om en sak. Men det er ikke dermed sagt at det skal føre til kritikk fra ledelsen om en enkeltperson likevel ytrer seg, sier Haanes, som bedyrer at det også er uproblematisk og vanlig at lokale tillitsvalgte sier ting som NJ sentralt er uenig i.

– Enighet utad er en fagforeningslinje som står sterkere blant LO-forbundene enn i NJ. Under tidligere omstillingsprosesser i mediene har ofte enkeltmedlemmer uttalt seg. Det har vi sett både i Edda, Schibsted og i Dagbladet.

– I hvilke situasjoner krever NJ lojalitet?

– Vi krever lojalitet på mange områder, som under en streik eller i forhold til organisasjonens vedtekter. Men det er forskjell på å mene og handle. Vi vil aldri nekte folk å ytre seg.