Hva journalister bør passe på

Published   Updated

Pressen har stor påvirkningskraft når det gjelder språkbruk. Derfor er det viktig at journalister ikke gjør feil. Men det gjør de. Her er noen gode råd:

Det bør hete fyrsten av Wales. Wales er et fyrstedømme. Feilen kommer av at engelsk ikke skiller mellom fyrste og prins. Prins er kun sønn av en monark.

Finske stedsnavn er ofte på to språk. Det finske ønsket er at man skal bruke de svenske navnene i Norden og de finske ellers i verden. Respekter dette ønske. Altså: Helsingfors – ikke Helsinki.

Avskaff finlandshette. For det første er det ingen finlandshette – men en ranerhette. For det andre er det en fornærmelse mot de tapre finske soldatene.

Det heter forsvarsgren, ikke våpengren. Tanksene og bunkersen er pjattespråk. Det heter stridsvognene og bunkeren. Sergeant major er ikke sersjantmajor, men kommandørsersjant.

Sjefsditt og sjefsdatt. En sjeflege er sjef for legene, ikke sjefens lege.

Brussel skrives uten tysk ü.

Nå håper jeg at jeg har lykkes – ikke lyktes – å bidra til et bedre avisspråk.