Mediefolk:

Erik H. Sønstelie (46)

har fått permisjon fra VG for å arbeide med programmet kontinuerlig forbedring i Schibsted ASA. Sønstelie kommer fra stillingen som hovedvaktsjef og har før det 20 års erfaring fra VG som nyhetsreporter, krimreporter, politisk journalist og undersøkende reporter.Han har også jobbet som nyhetssjef i Svenska Daqbladet og vært vaktsjef i avisene Nationen, Osloavisen og Forsvarets Forum.