Mediefolk:

Andreas Brøvig (22)

er ansatt som ansvarlig redaktør i TVFollo. Brøvig har, til tross sin lave alder, jobbet med tv i over sju år. Han har vært tilknyttet TVFollo i flere år, og har også jobbet for TVNorge som vaktsjef og videojournalist. Tønnes Steenersen, som til nå har vært både ansvarlig redaktør og daglig leder i TVFollo, er fra 1. april kun daglig leder. TVFollo eies av Tharald, Peik og Carmencita Nustad, og er en av de få frittstående lokale tv-stasjonene her i landet.