Mediefolk:

Ole Christian Iversen

har sluttet som ansvarlig redaktør i Malvik-Bladet, etter å ha vært ansatt i lokalavisen siden 1997, først som journalist og som ansvarlig redaktør fra 2002. Iversen har startet opp i ny jobb som daglig leder i Malvik Næringsutvikling AS. Geir Olav Flåan er konstituert som ansvarlig redaktør i Malvik-Bladet, mens journalist Jon Håkon Slungård er konstituert som redaksjonssjef.