Mediefolk:

Anine Gutubakken Byles (33)


er engasjert i en nyopprettet prosjektstilling som journalist i Budstikka.Medias magasin- og featureavdeling, der hun skal produsere jubilant- og portrettintervjuer. Byles har vært tilknyttet Budstikkas kultur- og sportsavdeling fra 2008 som frilanser/vikar. Hun har tidligere jobbet som fotoreporter i ukebladet Ute og hjemme, og som fotograf i fotostudioet G. Kjellman AS. Hun er utdannet journalist og fotograf fra University of Newcastle, Australia.