Når du er i tvil

Deadline nærmer seg faretruende, men den som blir kritisert i artikkelen, har ikke svart. Journalistens nye PFU-analyse forteller deg raskt om redaksjonen må vente på en kommentar.

Published   Updated

Pressenormen er enkel nok i seg selv, men når deadline truer, må redaksjonen ta en rask vurdering av om saken skal vente eller om den kan publiseres uten at den angrepne kommer til orde.

I slike tvilstilfeller kan det være kjekt å støtte seg på praksis fra tidligere PFU-kjennelser, men kjennelsene er mange og lange. Det tar tid å finne frem til de relevante kjennelsene, og det tar tid å lese dem.

PFU-analysen er en tjeneste som Journalisten og Gravemaskinen.no har samarbeidet om å sette opp for å gjøre det enklere og raskere å analysere kjennelser fra Pressens Faglige Utvalg. Mens en typisk søkemotor er laget for å finne frem til de mest relevante artiklene som inneholder faktaopplysningene du leter etter, er Journalistens PFU-analyse laget for å finne selve faktaopplysningene.

pfu.journalisten.no

På pfu.journalisten.no har vi indeksert opp alle PFU-kjennelsene, og automatisk identifisert relevante nøkkelopplysninger i hver enkelt kjennelse. Dette gjør det f.eks. mulig å søke etter alle PFU-kjennelser som inneholder ordet «Facebook» hvor punkt 4.14 er behandlet, og få en liste over konklusjonene med en oversikt over nøkkelsetninger som forklarer hvorfor konklusjonen ble brudd, eller ikke brudd, på god presseskikk.

Ved automatisk å identifisere hvilke setninger som har størst sannsynlighet for å inneholde relevante opplysninger om hvorfor utvalget konkluderte som det gjorde, kan PFU-analysen presentere relevante faktaopplysninger på en enkelt side slik at redaksjonen raskt kan lese gjennom og vurdere sitt eget tvilstilfelle opp mot tidligere praksis behandlet i klagesaker.

Søkerapporter

PFU-analysen kan både brukes som en avansert søkemotor, og som et analyseverktøy. I eksempelet der vi har søkt på ordet «Facebook», kan vi velge mellom flere typer rapporter som gir en oversikt over relevante PFU-kjennelser.

Med søkerapportene «kontekstsøk» og «setningssøk» kan du raskt finne frem til relevant informasjon i tekstene.

Den første gir en oversikt over alle sammenhenger der «Facebook» er nevnt i PFU-kjennelsene, mens den andre viser alle setningene der søkeordet er nevnt. Dette gjør det mulig å lese alle relevante deler av teksten i PFU-kjennelsene på en felles side, uten å måtte lese hver enkelt kjennelse i sin helhet.

Analyserapporter

I analyserapportene vises PFU-kjennelsene sortert på konklusjoner og innklagede redaksjoner, samt hva slags klagere, redaksjonelle sjangre og nyhetskategorier som er behandlet i saker der søkeordet «Facebook» er nevnt. Dette gir en rask oversikt som skal gjøre det lettere å se relevante PFU-kjennelser i en større sammenheng.

Vi tror dette verktøyet vil bidra til økt bevissthet og bedre redaksjonell kvalitet. Den gir også nye innganger til å sjekke i PFU-basen om lokalmediet ditt er felt og om advokatbistand gjør det lettere for klager å få medhold.

Tjenesten blir lansert rett over helgen på pfu.journalisten.no.