Nytt etisk verktøy for mediefolk

Journalister, infofolk, redaktører og PR-bransjen kan dra nytte av nytt analyseverktøy.

Published   Updated

Journalisten lanserer i dag en helt ny teknisk plattform for å gjøre seg kjent med og forstå kjennelsene i Pressens Faglige Utvalg etter klager på mediene.

Gravemaskinen.no, et lite teknologiselskap som ledes av Anders Brenna, har det siste året satset på å utvikle nettbaserte søkeverktøy for innholdsanalyse. Nå har Gravemaskinen laget et spesialverktøy for søk i databasen som samler avgjørelsene i PFU.

Samarbeid

Journalisten har samarbeidet med Brenna om programvaren, som i dag foreligger i en fullverdig testversjon. Det vil si at alle funksjoner er på plass og kan utnyttes av dem som vil sette seg inn i PFUs vurderinger. Samtidig har vi som ambisjon å forbedre tjenesten ytterligere. Kommentarer og forslag til Journalisten og til Gravemaskinen.no er svært kjærkomne!

En av hovedgrunnene til akkurat denne satsingen er at journalister og redaktører så ofte feiler i å gi dem som angripes i mediene den pålagte retten til samtidig imøtegåelse, der det er påkrevd. Punkt. 4.14 topper alle lister over fellelser i PFU.

PFU-analyse skal hjelpe redaksjonene med raskt å finne ut om de er i ferd med å bryte et pålegg, eller om det tvert imot er på trygg grunn og kan nøye seg med å åpne sin redaksjonelle plass for tilsvar senere hvis personer eller bedrifter vil svare på kritikk.

Brenna har skrevet en grundig veileder til det nye verktøyet.

Test PFU-analyse her!