Tidligere forlagsredaktør William Nygaard mener Vg burde trykket karikaturtegningene Foto:Kathrine Geard
Tidligere forlagsredaktør William Nygaard mener Vg burde trykket karikaturtegningene Foto:Kathrine Geard

Nygaard refser VG

William Nygaard kaller redaktør Bernt Olufsens begrunnelse for ikke å trykke Muhammed-karikaturene pinlig.

I en Skup-debatt om ytringsfrihetens grenser, med utgivelsen av Salman Rushdies “Sataniske vers” og trykkingen av Muhammed-tegningene som bakteppe, fikk nylig avgåtte sjefredaktør i VG, Bernt Olufsen, hard kritikk. Verken Jyllands-Postens Flemming Rose eller tidligere forlagssjef i Aschehoug William Nygaard var imponert over Olufsens begrunnelse for ikke å trykke de omstridte tegningene.

Ikke provosere

VG-sjefen hadde tatt både ansattes sikkerhet og krenkelsen av tusenvis av lesere i betraktning, og syntes det var greit ikke å være med på en kollektiv provokasjon.

Nygaard mener derimot VG sviktet sitt ansvar for å holde ytringsfrihetens fane hevet i en presset situasjon.

– Nettopp fordi det var blitt en stor sak var det avgjørende at VG og alle andre medier sto fram som garantister for ytringsfrihet og handlet deretter. Men det gjorde ikke VG. Det var pinlig, sier Nygaard.

Han mener VG-redaktøren med sin avgjørelse reduserte VGs betydning for ytringsfriheten.

Vikarierende

Til Journalisten sier Nygaard at det Olufsen framstiller som en prinsipiell begrunnelse egentlig handler om selvsensur.

– Argumentasjonen var pinlig. Det brukes vikarierende argumenter, men i realiteten er vi midt i selvsensuren. Hvis dette er verdigrunnlaget for VG, blir avisas troverdighet mindre.

Rose hevdet Olufsens argumenter var de samme som totalitære regimer bruker for å undertrykke opposisjonelle, nemlig kalle dem provokatører.

– Olufsen marginaliserer dessuten en svak gruppe ytterligere ved å behandle dem annerledes enn oss andre. I et demokrati har ingen en særlig rett til ikke å bli krenket, sa Rose.

Konformitet 

Olufsen svarte at det sterke konformitetspresset opprørte ham som redaktør og selvstendig forvalter av ytringsfriheten.

– Det forsterket mitt behov for en selvstendig vurdering. Dere må akseptere at noen ikke følger det dere mener er selvfølgelig. Det var en vanskelig avveining, men jeg mente trykking ikke var riktig i forhold til den farlige situasjonen vi var i, og i forhold til avisas formålsparagraf.

Redd

Han minnet om at VG som avis alltid har vært forsiktig når det gjelder religiøs krenkelse. Og at det gjelder alle trosretninger.

– Jeg har også stanset fire Morten M-tegninger der temaet var den katolske kirke. De var for krenkende, jeg ville ikke sette dem på trykk, opplyste Olufsen.

– Olufsen hadde naturligvis lov til å si nei til å trykke tegningene. Men da fikk han heller gjøre som Finn Graff, si at det var fordi han var redd, sier Nygaard.