Styret i Frolendingen var ikke enig med redaktør Olav Svalands redaksjonelle vurdering og makulerte hele opplaget og laget ny avis. Foto: Privat
Styret i Frolendingen var ikke enig med redaktør Olav Svalands redaksjonelle vurdering og makulerte hele opplaget og laget ny avis. Foto: Privat

Styret stanset avisa

Holdt igjen Frolendingen én dag for å fjerne oppslag.

Published   Updated

Da PST og lensmannen i Froland iverksatte etterforskning av en mann ansatt i Froland kommune, kastet redaksjonen i Frolendingen seg rundt. Mannen hadde gitt uttrykk for ekstreme synspunkter om regjering og styringsverk.

Onsdag ventet abonnentene på avisen, men den kom ikke, skriver Agderposten. Da medlemmer i styret ble gjort oppmerksom på førstesideoppslaget og artiklene i avisen, bestemte de seg for å gjøre om på avisen.

Ikke-profesjonelt styre

– Jeg ber om forståelse for at vi gjør så godt vi kan for å lage en best mulig lokalavis ut fra våre forutsetninger. Vi er et ikke-profesjonelt styre som gjør dette på dugnad, og vi må av og til ha dialog med redaksjonen, sier styreleder Olav Lyngroth til Agderposten.

Redaktør Olav Svaland sier at han står på trygg grunn og har forholdt seg til både Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten. Han avventer nå styrets videre behandling av saken, og vil inntil videre stå i jobben sin.

Barnedrap

Journalisten har i dag fått se artikkelen som ble stanset av styret.

Den handler om en ytterliggående nettgruppe som kaller seg Folk for frihet, og som skal ha en avdeling på Blakstadheia. En ansatt ved det kommunale badet i Froland er oppført som fylkesleder. Frolendingen opplyser at PST overvåker gruppen, som skal ha 3.200 “medlemmer” av sin Facebook-side.

Forsideoppslaget og artikkelen som skulle stått inni avisa, er illustrert av en stor fotomontasje der en rekke kjente personer (Bill Gates, Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, Tony Blair m.fl.) er manipulert sammen rundt et satanistisk alter der en kuttekledd person ofrer et spedbarn med dolk. Avisa opplyser at bildet er hentet fra Folk for frihets nettside.

Tekst og bilde

Styreleder Lyngroth antyder overfor Journalisten at illustrasjonen var en vesentlig grunn til at man grep inn mot oppslaget. Men han vil ikke kommentere saken ytterligere:

– Vi har et styremøte i morgen. Inntil da er dette en intern sak jeg ikke vil uttale meg om.

Redaktør Svaland understreker imidlertid at styrets intervensjon ble begrunnet både med teksten og illustrasjonen.

– Jeg fikk beskjed om å fjerne artikkelen i sin helhet. Begrunnelsen var at Froland kommune og innbyggere ikke var tjent med teksten og bildet.

Da Frolendingen kom ut en dag forsinket, var side 1, 2 og 3 tatt ut og erstattet med nytt innhold.

 Frolendingen dokumenterer i oppslaget som forsvant at nettsiden Folk for frihet mener statsmyndigheter verden rundt har til hensikt å masseutrydde menneskeheten. I et innlegg på siden uttrykkes det støtte til massakren på Utøya.