Mediefolk:

Siri Gedde-Dahl (50)


begynner i et vikariat i politisk redaksjon i Aftenposten 29. august, i første omgang for ett år. Hun har vært ansatt i Aftenpostens økonomiredaksjon siden januar 2000. Gedde-Dahl er cand.mag. med fagene sosiologi, statsvitenskap og journalistikk. Hun har tidligere jobbet i NTB, Næringslivets Ukeavis, Bondebladet og Gudbrandsdalen Lillehammer Tilskuer.