Redaktøren måtte gå

Strid om ekstremismeoppslag kostet sjefsjobben i Frolendingen. LLA forstår styret.

Lokalavisa Frolendingen skiftet i dag redaktør etter bråket som oppsto da styret grep inn mot oppslag.

Avisa ble trykket tirsdag denne uka, men da styret ble kjent med oppslaget om at nettgruppa Folk for frihet ble overvåket av PST, sørget man for at opplaget ble makulert. Tre sider ble erstattet, og lokalavisa kom en dag forsinket til abonnentene.

Redaktørbytte

Styreleder Olav Lyngroth var i går ganske sparsom med kommentarer. I dag nøyer han seg med en kort redegjørelse overfor Journalisten:

– Vi har hatt styremøte i dag. Dette behandles fortsatt som en intern sak. Men jeg kan opplyse at daglig leder Elin Drivdal Rønningen midlertidig har overtatt som ansvarlig redaktør.

Dermed er Olav Svaland, som for øvrig også skrev reportasjen om nettsiden og Facebook-gruppa, ikke lenger avisas redaksjonelle leder. Han fortalte i går at styret verken aksepterte oppslagets tekst eller innhold.

Minefelt

Lyngroth sier at styret i Frolendingen består av folk uten avisbakgrunn, men at medlemmene ellers har mange års bakgrunn fra styreverv i store og små selskaper. Kommunen eier ifølge Lyngroth rundt en seksdel av de 656 aksjene, de andre er spredd på firmaer og privatpersoner.

Han legger ikke skjul på at konflikten har vært utfordrende og sammenligner opplevelsen av mediebransjen med å entre et minefelt.

Forstår styret

Landslaget for lokalaviser (LLA), der Frolendingen er medlem, har hatt kontakt med styret og redaktøren de siste dagene. Generalsekretær Rune Hetland kjenner ikke dagens vedtak i detalj og vil ikke uttale seg om det, men sier til Journalisten at han kan forstå hvorfor styret grep inn:

– Jeg har aldri stilt spørsmål ved en redaktørs suverene rett til å bestemme innholdet i sin avis. Men hvis kapteinen fører skuta på et skjær, kan det likevel hende at det finnes unntak.

Barneofring

Hetland begrunner sitt forbehold med måten artikkelen om nettverket var illustrert. Øverst på forsiden og over fem spalter inne i avisa, gjenga Frolendingen en fotomontasje der en rekke statsledere og konsernsjefer står smilende omkring et alter mens en kuttekledd person ofrer et spedbarn med dolk.

Etter det Journalisten kjenner til, var illustrasjonen verken kreditert eller dens sammenheng med teksten forklart på noen måte. Den skal ha vært hentet fra Folk for frihets hjemmeside eller deres Facebook-side, uten at vi foreløpig har gjenfunnet den eller vet om den  er representativ for gruppens oppfatninger.

– Jeg vet ikke om avisa ville hatt et liv om bildene var kommet på trykk, sier Hetland. Han mener de er sterkt støtende og uten forankring i reportasjen.

Styrets feil

– En redaktør har enormt ansvar for å vise god dømmekraft. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle si dette, men hvis avisas framtid står på spill, ser jeg at det kan veie aller tyngst, selv om jeg har den største respekt for redaktørinstituttet. Hvis redaktøren svikter, må kanskje en annen ta roret.

Hetland understreker at styret i Frolendingen gjorde en feil da man ikke oppfordret redaktøren til å endre oppslaget, i stedet for å gripe inn direkte.

– Men der og da tenkte styret at dette kunne gi avisa banesår. Først og fremst er bildet det grovt støtende. Jeg tror knapt noen norsk avis ville satt det på trykk, i alle fall ikke uten en inngående forklaring og en ekstraordinært god begrunnelse.

LLAs generalsekretær oppfordrer nå begge parter til å øve selvkritikk og komme i dialog, ikke å ri kjepphester.

Agderposten, som først meldte om konflikten i Frolendingen, opplyser i dag at Olav Svaland har fortalt på Facebook at han ble tilbudt en annen stilling i avisa, men takket nei. Elin Drivdal Rønningen skal inntil videre både være redaktør og daglig leder.