Mediefolk:

Bente Riise


vart tildelt Nynorsk redaktørpris for 2011 fredag 21. oktober. Ho har har gjennom dei åra ho har vore redaktør for tidsskriftet Syn og Segn gjort ein stor og viktig innsats for nynorsk som mediespråk, meiner juryen. “Gjennom vervet som leiar i Norsk Tidsskriftforening og det store kontaktnettet har ho gjort eit stort og viktig arbeid med å gjere nynorsken synleg og naturleg i fleire miljø der han ikkje står høgt på agendaen”.