Slik vurderer TV 2 seg selv

Ydmyk gjennomgang av redaksjonens 22.juli-dekning.

 - I den mest omfattende dekningen TV 2 har stått bak siden oppstarten i 1992, vet vi at vi høyst sannsynlig kommer til å gjøre enkelte feil. Noen av rent journalistisk karakter, andre igjen opp mot - og kanskje over etiske grenser. Ikke minst fordi vi selv var følelsesmessig preget. Medarbeidere og ledere gikk rundt med gråten i halsen. 

Dette er utdrag fra TV 2 Nyhetens rapport for 2011 hvor kanalens dekning av terrorangrepet mot Norge blir evaluert. 

I rapporten tar Tuva Raanes Bogsnes, Tor Godal, Niklas Lysvåg, Silje Hovland, Arne Rovick, Roy Tore Jensen, Jarle Mindor Marøy og Kjersti Johannessen for seg betraktninger rundt kanalens dekning. På godt og vondt.

Intervjuene 

Et av temaene er intervjuene med ungdommen ved Utøya. 

- Vi intervjuet undommer i sjokk og fortvilelse. Vi møtte mennesker i deres dypeste sorg. 

I rapporten heter det at enkelte av ungdommene ble vurdert som så preget av situasjonen til at intervju kunne gjennomføres, eller sendes. I dagene etter angrepet ble flere reportere satt til å etablere kontakt med pårørende og overlevende for bedre å kunne gi seerne informasjon om det som hadde skjedd på Utøya. 

Det ble tatt direkte kontakt med overlevende TV 2 visste ikke hadde mistet søsken eller andre nærstående. 

- Men for å få kontakt med pårørende til ungdommer vi visste var omkommet, tok vi kontakt via andreperson, herhunder advokat, venner av familie eller andre. 

I rapporten heter det at det eikke er kommet informasjon om at noen angrer på å ha stilt opp for TV 2. 

Bildene

Bildebruken har TV 2 fått reaksjoner på.

- Vi mottok noen reaksjoner på bildebruken de første dagene. Det er spesielt bildene av ungdommene som nylig er kommet i land fra Utøya, samt bilder av en hardt skadd kvinne ved Regjeringskvartalet. 

I rapporten fortelles det at man ikke ønsket å vise bilder av mennesker i sjokk, samt at det ble besluttet å ikke vise nærbilder av avdøde ungdommer. 

- Men vi viste ungdommer som var åpenbart sårbare, de stod kun iført håndklær og gråt. 

Også under arbeidet med bildeinnhentingen tar TV 2 selvkritikk på enkelte ting. Blant annet at de ikke hadde bedre hånd om frilansfotografenes opptreden. 

Ifølge rapporten fikk kanalen tilgang til bilder som usladdet viste grusomheten. Døde mennesker, halvnakne og desperate ungdommer, mennesker som det var svært usikkert om ville overleve. 

Det fortelles om en av frilansfotografene som ville ut på Utøya mens situasjonen ennå ikke var avklart. Fotografen fikk beskjed om å holde avstand til TV 2 visste mer om hva som foregikk der ute. 

- Et stort antall frilansere var i arbeid der ute og vi manglet fullstendig kontroll med hvordan de oppførte seg på jobb for TV 2. (…) Vi har i ettertid gått gjennom enkelte saker og vi ser at enkelte har opptrådt på en mindre avdempet måte enn vi selv ville gjort. 

På et tidspunkt får TV 2 også tilgang til, og bruker, bilde fra NRKs helikopter. Bildet blir slettet etter kort tid.

Spekulasjonene

I både norske og internasjonale medier oppsto tidlig spekulasjoner om hvem som kunne stå bak udåden. I TV 2 spekulerte de lite selv, og politisk redaktør Stein Kåre Kristiansen presiserte at det fredag var tidlig å si hvem som sto bak. 

Men TV 2 intervjuer også flere eksperter som snakker om Al-Qaida og Norges engasjement i Libya som mulig årsaksammenheng. 

- Vi siterer videre BBC og New York Times på spekulasjoner rundt både Mullah Krekar og tre personer som ble pågrepet på Gardermoen. Dette skulle vi ikke gjort, selv om dette er medier vi normalt stoler på. I dette tilfellet skulle vi stolt på oss selv. 

Identifiseringen

Tidligere på ettermiddagen 22. juli bestemmer TV 2 seg for at gjerningsmannen skulle identifiseres så snart de visste hvem dette var. Det ble besluttet for å unngå å skape ytterligere spekulasjoner for hvem som kunne stått bak handlingen.

Først over midnatt beslutter nyhetsredaktør Jan Ove Årsæther sammen med redaksjonssjef Tor Godal og sjefredaktør Alf Hildrum at TV 2 skulle gå ut med navn og bilde av Behring Breivik. 

- Bilde og navn ble publisert klokken 00.24 på nettet først sladdet (fordi en av kildene var svært usikker på ett av bildene) og deretter klokken 01.43 usladdet.

Ofrene

I dagene etter udåden fikk TV 2 et bedre bilde av hvem som var var drept i Regjeringskvartalet og på Utøya. Nettredaksjonen jobbet da med liste over omkomne. Internt ble det besluttet at de ikke skulle identifisere mot pårørendes vilje, selv om enkelte konkurrenter ville være før TV 2 med opplysningene. 

- Vi mente dette var det offisielle Norges oppgave. 

I en rapport noen dager etter hendelsen bidrar TV 2 likevel med identifisering som de pårørende ikke var klar om. 

- I en live-rapport få dager etter hendelsen, formidlet vi detaljer rundt måten ungdommene ble drept på, og at dette gjorde identifiseringsarbeidet vanskelig. Det var på dette tidspunkt ikke kjent at flere av ofrene hadde skader som gjorde det vanskelig å identifisere dem. TV 2 ble kontaktet av en slektning til et av oftene på Utøya den påfølgende dagen, med reaksjoner på at denne informasjonen kom ut før de pårørende selv var informert om at det var slik ofrene var funnet. 

I rapporten går det klart frem at TV 2 ikke skulle vært så deltajert på dette tidpunktet. Og at de tar selvkritikk på at slektningen heller ikke ble umiddelbart satt over til nyhetsredaktør da han henvendte seg. 

Ansatte

Også de ansattes opplevelser er tatt med i rapporten. Det kommer frem at rundt 50 personer, både fast ansatte og frilansere, har vært inne til psykolog etter 22. juli. I tillegg har flere avdelinger også hatt egne oppfølgingsmøter. 

TV 2 tar kritikk på at de ansatte som jobbet i Regjeringskvartalet eller ved Utøya ikke fikk med seg sikkerhetssutstyr. 

- Onsdag 27. juli skjer det en endring hos oss av rent praktisk karakter. Mange titalls ansatte i nyhetene har da vært på jobb i tre og fire og fem dager i strekk. Mange med altfor lite søvn. 

Disse blir kommandert hjem eller tilbake på ferien som de avbrøt. 

Det som sitter igjen

I den katotiske situasjonen som oppsto ettermiddagen 22. juli, er det mye som ikke går på skinner. TV 2-veteran Finn Ove Hågensen forteller om da han den første halvtimen befinner seg i Regjeringskvartalet og har store problemer med å nå frem til desken. 

- Fikk en følelse av at jeg var til bry da jeg snakket med vaktsjefene, både i Oslo og i Bergen. Jeg ringte Bergen i frustrasjon etter som jeg ikke fikk gehør i Oslo. Jeg fikk beskjed om å vente. Og jeg venta og venta og hørte ingenting. Ingen ringte meg tilbake. Besynderlig, tenkte jeg der og da. Men jeg forstår det var rimelig hektisk i redaksjonen. 

Dyveke Buanes satt som anker i nyhetsstudio i Bergen. For henne er det sterkeste minnet i firetiden natt til lørdag. 

- … under pressekonferansen der politidirektør Øystein Mæland forteller at minst 80 er drept. Da hørte jeg de skrek inne i redaksjonen, og hårene reiste seg.