Per Edgar Kokkvold (til høyre) på hans første møte som fersk leder av Kringkastingsrådet. Mot venstre NRK-ledelsen som kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen nå har bygd ferdig. Bak Eriksen distriktsdirektør Grethe Gynnild Johnsen, nyhetsdirektør Per Arne Kalbakk, fersk mediedirektør Øyvind Lund, strategidirektør Annika Biørnstad, kommunikasjonssjef Tommy Hanssen stående til høyr for programdirektør Vibeke Fürst Haugen for Marienlystdivisjonen. Foto: Glenn Slydal Johansen
Per Edgar Kokkvold (til høyre) på hans første møte som fersk leder av Kringkastingsrådet. Mot venstre NRK-ledelsen som kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen nå har bygd ferdig. Bak Eriksen distriktsdirektør Grethe Gynnild Johnsen, nyhetsdirektør Per Arne Kalbakk, fersk mediedirektør Øyvind Lund, strategidirektør Annika Biørnstad, kommunikasjonssjef Tommy Hanssen stående til høyr for programdirektør Vibeke Fürst Haugen for Marienlystdivisjonen. Foto: Glenn Slydal Johansen

Klaget på hudfargen

Norsk Folkeparti misliker hudfargen til programledere i NRK. Kringkastingsrådets Kokkvold reagerer skarpt.

I et brev til Kringkastingsrådet datert 11.februar skriver formann i Norsk Folkeparti, Oddbjørn Jonstad, at partiet har merket seg at “når NRK lager/sender programmer som går på norsk kultur og historie, så velger NRK bevisst programledere med en helt annen hudfarge enn etnisk norske. Det kan virke som om dette er gjort for å provosere og at det speiler de venstreekstreme holdningene blant NRKs ansatte.”

(Norsk Folkeparti har ifølge Store Norske sitt utspring i Hvit valgallianse og Stopp innvandringen, red.anm.)

 Videre skriver han at man ikke kan ha det slik i et selskap som er finansiert ved lisenspenger og at “saken er spesielt viktig nå når vi skal feire grunnloven av 1814”. Han spør også hva Kringkastingsrådet vil gjøre med dette.

Svaret er et ingenting. Det gjør Kringskastingsrådets leder Per Edgar Kokkvold ganske klart i sitt svarbrev.

“For det første er det ikke slik at fargede programledere er en provokasjon, slik det antydes i klagebrevet, og vi vil både håpe og tro at Norsk Folkeparti står nokså alene i å oppfatte ikke-hvite mennesker som provoserende. For det andre er det ikke slik at anti-rasisme og fargeblindhet med hensyn til medmennesker, er uttrykk for “venstreekstreme holdninger”.

Ikke på tale

 Kokkvold skriver videre at et samstemmig kringkastingsråd med folk av (nesten) alle partifarger og flere hudfarger ønsker å formidle følgende: Å velge bort mennesker med “en helt annen hudfarge enn etnisk norsk” fra programmer om norsk historie og kultur, ville være i strid med norsk lov, internasjonale menneskerettigheter og alminnelig anstendighet. Og det vil naturligvis aldri komme på tale.”

Til Journalisten sier Kokkvold at det var sterke reaksjoner i K-rådet på brevet fra Norsk Folkeparti og enighet om å forfatte et skarpt svar.

- I tillegg til det som står i brevet kan man jo spørre hvordan det vil gå med integreringen av innvandrere dersom de ikke engang skal få lov til å lage programmer om norsk kultur og historie, sier Kokkvold, og påpeker at de som bekymrer seg for integereringen heller burde se det som positivt.

- Men brevet tyder på at Norsk Folkeparti er opptatt av andre ting. Man kan få mistanke om at det er ren rasisme som ligger bak, sier Kokkvold.