17 millioner i erstatning

Tidligere eier og redaktør i avisene SøndagSøndag og Morgenbladet, Hroar Hansen, har vunnet en rettssak mot Kongsberg Gruppen. Han er imidlertid ikke fornøyd med erstatningen på 17,2 millioner kroner, som utgjør en 16-del av kravet.

Medregnet renter og saksomkostninger har Borgarting lagmannsrett tilkjent Hroar Hansen om lag 30 millioner kroner, melder dn.no.

Hansen har det siste tiåret hevdet at Kongsberg Gruppen (KOG) ødela forretningsmulighetene for hans teknologiselskap BTT Infosign, som senere gikk konkurs. Hansen saksøkte Kongsberg Gruppen for 277,8 millioner kroner. Med renter beløp søksmålet seg til nesten 500 millioner kroner.

- Jeg er veldig fornøyd med å ha fått gjennomslag for at kravet prinsipielt var erstatningsbetinget, men ser at jeg ikke har fått gjennomslag for den framtidige prisingen av bedriften, sier Hroar Hansen til dn.no.