Hoem og Holt ut mot forfatterkolleger

Forfatterne Edvard Hoem og Anne Holt er totalt uenige med forfatterne som i går kritiserte regjeringen og mediene for unnfallenhet i karikatur-saken.

Published   Updated

Både Hoem og Holt viser til at VG kontaktet en rekke forfattere om saken, men at avisa valgte å la bare dem som er kritiske til Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støres håndtering av saken komme på trykk.

I et intervju med NRK Kulturbeite i dag sier Edvard Hoem at det er mange forfattere som tvert imot mener regjeringen har opptrådt klokt.

– Nå dreier det seg om å dempe skadevirkningene av provokasjonen og få i gang en dialog. Jeg synes det er nedslående å være vitne til at kolleger ikke hører stemmene til norske muslimer som ber pent om at vi må få en dialog. At de har en så ensynt ytringsfrihetstenkning forbauser meg, sier Hoem, som frykter at den viktige kampen for ytringsfrihet nå blir satt langt tilbake.

– Dikatoriske og autoritære regimer har fått et påskudd til å vise til at vår form for ytringsfrihet ikke passer dem, sier Hoem.

Ytringsansvar

Anne Holt sier at hun er like opptatt av ytringsfrihet som sine kolleger, men at de åpenbart har problemer med å høre det som sies. Hun er enig med Hoem i at regjeringen i denne saken har utvist stor kløkt.

– Jeg er tilhenger av den totale ytringsfrihet, og vil fjerne de skrankene vi har igjen i Norge. Men dette medfører nødvendigvis et ytringsansvar. Og jeg har vanskelig for å se at Magazinet-redaktøren har forvaltet sin ytringsfrihet på en skikkelig måte slik han har håndtert dette etterpå, sier Holt, som stiller spørsmål ved om det egentlig dreier seg om en ytring fra Vebjørn Selbekks side.

Doskriblerier

– Dersom han hadde stått ved at tegningene var krenkende, at de var ment som kritikk av islam, ja da hadde det kommet inn under ytringsfriheten. Men han benekter jo at publiseringen var ment som en provokasjon og sier han kun var ute etter å sette ytringsfrihet på dagsorden. Da spør jeg hva er det han har brukt friheten til å ytre seg om? Jeg forstår det ikke, sier Holt, som karakteriserer trykkingen som en pøbelaktig skurkestrek på linje med obskøne doskriblerier.