- Det ble for lettvint journalistikk

Ingen kritiske kontrollspørsmål til Tommy da han fortalte Nordlys om kannibalangrep. Redaktøren mener enkelte reaksjoner er for fintfølende.

Under tittelen «Tommy (27) har overlevd både pirater og kannibaler» forteller Nordlys om Tommy Fagerborg fra Lyngen. Tommy er ute og seiler på de sju hav. Der har han ifølge artikkelen møtt både pirater og kannibaler.

Ved flere anledninger har båten han jobber på angrepet av kannibaler av kannibaler: - (…) bevæpnet med pil og bue. Kannibalene gjorde flere forsøk på å angripe og sette fyr på både rigger og supplybåter, forteller Tommy til lokalavisen sin. Han legger til at de angivelige menneskeetende personene ikke hadde stort å stille opp med.

Fagerborg forteller også om pirater han har møtt på sine oppdrag. Derfor, selv om han får risikotillegg, vil han ikke tilbake til Afrika (uvisst hvilket land).

Og slik fortsetter artikkelen, ikke et kritisk spørsmål om dette kunne ha funnet sted. Han ønsker ikke at rederiet han jobber for skal navngis av sikkerhetsmessige grunner, men det er ingenting i artikkelen som tyder på at journalisten har tatt seg bryet med å sjekke med rederiet om slike tilfeller har funnet sted.

Upresise

Kanskje ikke overraskende har det vekket reaksjoner blant leserne. Flere av dem kritiserer ukritisk gjengivelse av påstander om kannibaler, andre reagerer på at Afrika omtales som et land.

Fra ferie erkjenner ansvarlig redaktør Anders Opdahl at artikkelen, som han mener i utgangspunktet er godt lokalavissak, er offer for slett journalistikk.

– Vi har vært upresise. Vi burde ha utfordret intervjuobjektet bedre når han sier det var kannibaler som angrep. Det har han ikke holdepunkter for å kunne si, sier redaktøren og legger til:

– Dette er et klassisk eksempel på hvordan enkildejournalistikk kan bli for lettvint. Det vil vi selvfølgelig ikke ha.

Følsomme

Opdahl sier samtidig at han en del av reaksjonene som er kommet i ettertid har vært en storm i et vannglass. Særlig hvor enkelte trekker likhetstegn til Nordlys sin artikkel og holdninger som hører hjemme i begynnelsen av forrige århundre.

– Jeg tror at de som først og fremst blir støtt er det samme som blir støtte av Torbjørn Egners viser eller avdøde Truls Fyhns spisse tunge. Det blir veldig fintfølende. De holdningene som tillegges oss som følge av denne artikkelen kan jeg forsikre om at vi ikke har. Det er snakk om en dårlig løst artikkel som vi løser bedre neste gang.