Norsk Redaktørforening har anket Oslo tingretts kjennelse om å lukke dørene i et fengslingsmøte. Arkivfoto: NTB scanpix
Norsk Redaktørforening har anket Oslo tingretts kjennelse om å lukke dørene i et fengslingsmøte. Arkivfoto: NTB scanpix

Journalist kastet ut fra fengslingsmøte. Norsk Redaktørforening anker

– Saken har prinsipiell interesse.

Publisert Sist oppdatert

23. mai lukket Oslo tingrett et fengslingsmøte. Det burde tingretten ikke gjort, mener Norsk Redaktørforening (NR) som har anket kjennelsen.

Saken gjelder en siktelse mot to menn som skal ha oppsøkt ektemannen til deres, henholdsvis, datter og søster, skriver NR. Begge er siktet for drapsforsøk.

Da tingretten skulle ta stilling til forlenget fengsling, valgte retten å kaste ut den ene journalisten som hadde møtt opp. Det er denne kjennelsen som nå er anket.

NR begrunner anken med at det i utgangspunktet er referatforbund fra fengslingsmøter, og trekker også fram at det ikke er sammenheng med det som begrunner forlenget fengsling, faren for gjentakelse, og det som begrunner de lukkede dørene, som er etterforskningshensyn.

«Rettens begrunnelse for å lukke dørene, som altså er et forsterket tiltak opp mot det generelle referatforbudet, er altså ikke begrunnet i de hensyn som referatforbudet primært bygger på, og korresponderer heller ikke med påtalemyndighetens begrunnelse for forlenget fengsling», skriver redaktørforeningen.

Siden fengslingsmøtet allerede er avholdt, peker NR på at anken vil ha begrenset faktisk betydning, de ber likevel om at den blir behandlet da den er av prinsipiell interesse, og «fordi det kan være av betydning i forbindelse med eventuelle kommende fengslingsmøter i de samme sakene».

Les hele anken her.