Faktasjekk: Nei, vi vet ikke om smuglingen av alkohol er halvert

Publisert