– Tull om NRK2

– Det er lov å mene at NRK slår retrett, men det er feil å fastslå det. For dette stemmer overhodet ikke. Dette er rett og slett dårlig journalistikk, sier NRKs nyhetsredaktør Grethe Gynnild Johnsen.

Publisert   Sist oppdatert

Gynnild Johnsen reagerer sterkt på Journalistens oppslag om at NRK må kutte igjen. Hun mener både utsagnene om satsing og retrett er desinformasjon fra NRK-medarbeidere med andre mål enn ledelsen.

– De som har kommet med opplysningene til Journalisten-saken onsdag har sine motiver, sier nyhetsredaktøren, som hadde en travel møtedag onsdag og derfor var utilgjengelig for kommentar da saken ble kjent utenfor Marienlyst.

Vil vri budsjettet

Selv om Gynnild Johnsen mener framstillingen er helt feil, bekrefter hun likevel at det går mot nye kutt i NRKs nyhetsdivisjon.

– Vi har hatt et dårlig økonomisk resultat som følge av for høy aktivitet i forhold til budsjettet. 85 prosent av vårt budsjett går til lønnskostnader, og det er altfor høyt. Jeg ønsker å frigjøre noen av disse midlene, men hvilke tiltak vi setter i verk er det for tidlig å si noe om, sier Gynnild Johnsen.

Hun ønsker ikke å kommentere hvorvidt Journalistens opplysninger om kostnadskutt på mellom 15 og 20 millioner kroner stemmer. Derimot presiserer hun at de 15 stillingene som kilder har hevdet er under press, i realiteten handler om 15-20 årsverk. Ikke personer.

– Men i disse er også seks årsverk som er spart inn i en omstillingsprosess i radioen inkludert, opplyser Gynnild Johnsen.

NRK2 kommet for å bli

Klubblederne i både Dagsrevyen og Dagsnytt, Lars Sigurd Sunnanå og Rolf Johansen, har kritisert NRK-ledelsen sterkt for satsingen på NRK2. De hevder at NRK ikke har hatt midlene som må til for en slik satsing, noe de også ga klar beskjed om før nysatsingen på NRK2 startet.

– Jeg ønsker ikke å kommentere denne kritikken, men det som er sikkert er at NRK2 er kommet for å bli, svarer Gynnild Johnsen kort.

Viser til styre og generalforsamling

Murringen i de ansattes rekker handler også om at de mener at en slik feilsatsing, som de opplever NRK2 å være, burde få konsekvenser også for ledelsen. NRKs nyhetsdirektør, Gro Holm, ønsker ikke å gå inn i en diskusjon om dette.

– NRK2-satsingen er et vedtak gjort av styret og NRKs generalforsamling. Det er et ledd i NRKs konsernstrategi. Også vi mener at vi burde hatt mer penger til denne satsingen, og det er riktig at det er kuttet en del i NRK2. Men det er ikke unormalt med omprioriteringer i en mediebedrift, og de nye kuttene er nødvendige ut fra økonomiske hensyn, sier Gro Holm.