En av tre NTB-meldinger rett i søpla

En av tre NTB-meldinger (36 prosent) går ubrukt rett i søpla, viser en undersøkelse av mastergradsstudent Svein Harald Milde.

Publisert Sist oppdatert

– Et strålende resultat. Nesten 70 prosent av stoffet vårt blir brukt, sier sjefredaktør Pål Bjerketvedt i NTB.

Mastergradsstudent Svein Harald Milde ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo har undersøkt bruken av NTB-meldinger i Aftenposten, Dagsavisen og Bergens Tidende. Han har sett på NTB-bruk i en såkalt konstruert uke i 2004. Bruken av i alt 704 utsendte meldinger fra nyhetsbyrået er analysert. Undersøkelsen inngår i Mildes masteroppgave som han skal levere på Universitetet i Oslo i desember.

Tallene viser altså at 36 prosent av NTB-meldingene aldri kommer på trykk i noen av de tre avisene. I tallet for brukte saker omfattes da også meldinger og notiser som kun brukes i én av avisene. Milde har også regnet med ukrediterte uttrekk fra artikler og notiser i Nyhetsportalen når han har funnet det. Hvis man tar med slike såkalte solonotiser, ble over halvparten (54 prosent) av meldingene liggende ubrukt.

Krim mer populært enn politikk

Det er en viss forskjell mellom innenriksstoff og utenriksstoff, men ikke vesentlig. Derimot viser undersøkelsen at avisene i større grad prioriterer stoff innen krim og rettsvesen og i mindre grad politikk enn det NTB sender ut. Undersøkelsen viser også at fototilbud til sakene øker bruken dramatisk. Hele 79 prosent av sakene med foto blir benyttet.

Svein Harald Mildes undersøkelse viser også at nyhetsdøgnet er blitt kortere. Hele 71 prosent av sakene som ble sendt ut i løpet av natten kom aldri på trykk, mens rundt tre firedel av saker som sendes ut på dagtid eller kvelden kommer i avisene.

Viktige ting overses

– Jeg ble overrasket over at viktige tema som angår folk flest, som for eksempel miljøspørsmål, får så liten oppmerksomhet. En annen ting er alt kjendiseriet. I min undersøkelse er rundt 80 prosent av de utsendte sakene innenfor stoffkategoriene politikk, kriminalitet og rettsvesen, økonomi og næringsliv, krig og konflikter og ulykker og naturkatastrofer. Eksempelvis er vitenskap og teknologi helt på bunnen, sier Milde.

Han viser også til at undersøkelsen avdekker et ubalansert bilde av verden omkring oss. Mens de fleste meldinger fra Europa og USA går på politikk, valg, næringsliv og slike positive eller nøytrale emner, er meldinger fra den tredje verden dominert av ulykker, katastrofer, vold og konflikt.

– Her tror jeg norske medier må tenke litt nøyere gjennom hvilket bilde av verden de formidler, sier Milde.

Godt fornøyd

Ansvarlig redaktør Pål Bjerketvedt i NTB er meget godt fornøyd med tallene i Mildes undersøkelse. Han fokuserer på at hele 64 prosent av NTB-meldingene faktisk blir brukt.

– Det har aldri vært meningen at NTB skal levere en pakke som skal trykkes over alt. Vi skal levere et bredt utvalg nyheter med noe for enhver. Mangfoldet er vår styrke, slik at alle kan finne noe de vil bruke, sier han.

Bjerketvedt sier at de tre undersøkte avisene alle er meget gode NTB-kunder og han er meget interessert i å se nærmere på Mildes materiale.

– Jeg synes faktisk det er overraskende høye tall for bruken av stoffet vårt. Vi har daglige trykkundersøkelser og en årlig kundeundersøkelse, og jeg tror nok at den gjennomsnittlige bruken i norsk presse under ett er noe lavere, sier han.

Powered by Labrador CMS