Ingrid Nergården Jortveit

Skribent

Ingrid Nergården Jortveit

Fagmedarbeider (organisasjonssekretær) i Norsk Presseforbund

Les Ingrid Nergården Jortveits oppsummering av ukens møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Les Ingrid Nergården Jortveits oppsummering av ukens møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Flere lærdommer å trekke fra ukens Pressens Faglige Utvalg (PFU) om hvilke bilder det er greit å bruke.

Og hva er greit å bruke fra Facebook? Utvalget drøftet nye problemstillinger.

Ingrid Nergården Jortveit i sekretariatet oppsummerer PFU-møtet. 

PFU-bloggen:

Pressen tok nemlig ikke nok forbehold i deler av dekningen av den såkalte Lommedalen-saken.  

Valg av ord og hensyn til barn var to av flere temaer i årets siste møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU). Fagmedarbeider Ingrid Nergården Jortveit oppsummerer.

For første gang i utvalgets historie ble en Facebook-side felt i PFU.

PFU behandlet ti ulike klager mot omtalen av @fruhjorth – med fire ulike utfall. Les også om andre saker fra siste møte.

Sekretariatet har forberedt ti saker du kan vurdere. Fortell gjerne i debattfeltet hvordan det gikk.

Noen av temaene på PFUs siste møte før sommeren angår deler av Vær Varsom-plakaten som sjelden blir brukt.

Aftenposten med sitt reklamebilag ble felt denne uka. Det ble også fire andre medier. Les PFU-sekretariatets kortversjon av alle uttalelsene.

Mange saker og noen lange og detaljerte diskusjoner oppsummert av Ingrid Nergården Jortveit i Norsk Presseforbund.

KOMMENTAR: Ingrid Nergården Jortveit i Pressens faglige utvalgs (PFU) sekretariat oppsummerer etikkrøkternes uttalelser fra siste møte.

Ingrid Nergården Jortveit i Pressens faglige utvalgs (PFU) sekretariat oppsummerer etikkrøkternes siste uttalelser.

Ingrid Nergården Jortveit i Pressens faglige utvalgs (PFU) sekretariat oppsummerer etikkrøkternes uttalelser fra årets siste møte.

Seks av ni innklagede medier gikk fri i november-møtet, oppsummerer fagmedarbeider Ingrid Nergården Jortveit i Norsk Presseforbund.