Foto: Dmitry Dzhus/Flickr.com
Foto: Dmitry Dzhus/Flickr.com

Journalist dømt til fengsel for ekstremisme i Russland

En russisk gravejournalist ble torsdag dømt til tre og et halvt års fengsel for brudd på ekstremistloven. Medierettighetsforkjempere fordømmer saken.

Publisert   Sist oppdatert

Journalisten Alexander Sokolov arbeidet for det russiske nyhetsbyrået RBK da han ble pågrepet 15. juni, på bakgrunn av mistanker om at han var medlem av en ekstremistisk gruppe som er forbudt i Russland.

Selv benekter han å ha gjort noe galt. Sokolov mener straffeforfølgelsen skjedde som følge av en gravesak som ble publisert to uker før. Saken handlet om at myndighetene hadde brukt for mye penger på å bygge en ny romstasjon.

Dommen mot Sokolov kom samtidig som to andre menn ble idømt fengselsstraffer i samme sak. Bakgrunnen var at han var involvert i en gruppe kalt «For en ansvarlig regjering», som har aksjonert for en folkeavstemning om en ny lov som skal kunne holde myndighetspersoner ansvarlig for ting de har gjort.

Påtalemyndigheten mener imidlertid gruppen er et skalkeskjul for en annen organisasjon som ble bannlyst som ekstremistisk i 2010, og som har tatt til orde for at regjeringen må styrtes gjennom vold.

Sokolov varsler at han vil anke dommen.

– Ifølge denne dommen, er ideen om en folkeavstemning i seg selv vurdert som ekstremisme, siteres han på av flere russiske nyhetsbyråer.

Både russiske kolleger og internasjonale medierettighetsgrupper taler til Sokolovs forsvar. Reportere uten grenser uttaler at anklagene mot ham var grunnløse, samtidig som de fordømmer Russlands ekstremismelovgivning, som de mener fører til tilfeldige domfellelser.