Nyttesider på Journalisten

Her samler vi gode saker som vi tror du har glede av.

 

Slik er det

Pressens faglige utvalg (PFU): Journalisten har strømmet møtene til PFU siden 2009. Videoer siden 2011 finner du på vår Youtube-kanal.

Nedbemanning: Det vi i Journalisten omtaler som Nedbemanningskartet ble opprettet i forbindelse med den omfattende nedbemanningsrunden i Medie-Norge i 2014, og er holdt løpende oppdatert. Se «Her forsvinner jobbene». Se også statsusrapport april 2015 om svekkelsen av sluttavtaler og sluttpakker i forbindelse med nedbemanning: “Dette kan du vente hvis du blir nedbemannet”.

Pressestøtte: Høsten 2014 gjorde vi en opptelling av hvor mye statsstøtte avisene har mottatt siden 1996. De største hadde mottatt over 700 millioner kroner over årenes løp. Les «Hvem har fått 711 millioner kroner i statsstøtte?».

Allmennkringkastermelding: I 2013 varslet Solberg-Regjeringen en stortingsmelding om NRK. Vinteren 2015 ble den utvidet til også å gjelde kommersielle kringkastere. Fram til meldingen legges fram sommeren 2015 er det presentert en rekke delutredninger av ulike aktører. Se «Her er NRK- og TV 2-delutredningene».

Korrespondenter: En oversikt over hvor norske redaksjoner har fast representasjon i verden kan du se på vårt Korrespondentkart.

 

Slik gjør du det

Klippjournalistikk: Les vår oppsummering Slik klipper du andres saker og se alle sakene om temaet her.

Featureskriving: Les DN-journalisten Eskil Engdals 10 tips