Aleksander Schau (5)

I over ett år satt TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen på opplysninger om alvorlig seksuell trakassering uten å gripe inn.

De siste dagene har også NRK fått tips om flere tilfeller av trakassering. Ifølge kringkastingssjefen skal hendelsene ligge «en del år tilbake i tid». 

Klubbleder Henrikke Helland opplever klarere fokus i TV 2. De har et tydelig varslingssystem om noen ønsker å si fra om trakassering

KOMMENTAR: Aleksander Schau forteller om handlinger som hører hjemme i steinalderen.

TV 2 bekrefter søndag at de er kjent med fem episoder som omhandler seksuell trakassering på deres arbeidsplass.