Anniken Hjertholm (1)

Flere kolleger opplevde sportsprofilen som trakasserende. Blant annet i tilbakemeldlinger, språk og sjargong.