Arnstein Johansen (1)

VG og BT:

Ikke alle artikler blir kontrollert like grundig. Vi spurte VG og Bergens Tidende.