Brian Cliff Olguin (3)

Brian Cliff Olguin i NJ Frilans mener Journalistlaget har vært for trege med å ta fatt i frilansernes kår.

Men stort sprik i hvilket nivå de skal legges på, hvilke flater de skal dekke eller hvor detaljerte viste diskusjon under Frilans 17.

BILDET:

Med fotoutstillingen «Jeg elsker» ønsker fotografen å bryte tabuer.