Casåar Opitz (1)

Journalisten har snakket med de anonyme kildene som varslet Dagens Nyheter.