Cicilie Andersen (1)

Omtaler fotografen som et av de største talentene han har sett på mange år.