Civita (2)

Får honnør for mangeårig innsats for kunnskapsbasert og saklig offentlig debatt.

Hvem vinner valget? Vi har spurt noen av kommentatorene.