Daniel Butenschøn (12)

Håper plagiatsaken hans skal føre til klarere regler i mediebransjen.

SKUP (Journalisten): Reagerer på at Bernt Olufsen sår tvil om DN hadde utviklet tilstrekkelig journalistisk kultur og et godt nok redaktørskap til å avdekke Butenschøn-saken.

Kommentar:

SKUP (Journalisten): Butenschøn kunne godt jukse, men så pervers at han ville møte på Skup er han ikke. 

Plagiatsaken:

DN har gjennomgått 158 artikler og kontaktet 100 personer.

PFU:

Nødvendig etter DN-saken.

Medier skrev 359 saker om plagiatskandalen i løpet av de første 30 dagene etter at saken sprakk.

Plagiatsakene:

Redaktørene, redaksjonssjefene og andre ansvarlige sitter foreløpig trygt etter sommerens store plagiatavsløringer.

Butenschøn skal ha plagiert artikkel fra New York Magazine.

Kommer mer i løpet av august.

Har trukket seg i kjølvannet av plagiatsaken.

DN-plagiat:

Featureredaktør Gry Egenes i Dagens Næringsliv sier det ble stilt spørsmål ved «Klagemuren» før den kom på trykk.

DN-plagiat:

KOMMENTAR: Både gode og dårlige journalister låner fra andre. Hvor går grensen?