Detektor (1)

Har kjøpt rettigheter til å lage Danmarks Radios program med samme navn.