Distribusjon (6)

I Kragerø, der innbyggertallet opp mot firedobles om sommeren, har redaktør Espen Solberg Nilsen måttet legge ut avisdeponier i skjærgården.

Selskapet som distribuerer reklame og trykksaker, har begjært oppbud. De 800 ansatte kan likevel få beholde jobben.

Posten nådde ikke opp med sitt anbud, men har levert klage.

Apple News og Instant Articles:

Mediene overlater nyhetsdistribusjonen til teknologiselskapene. Har de noe å vinne på det?

Stortinget:

Politikerne skar igjennom, etter at Posten skapte usikkerhet.

Posten vil skyve kostnadene med flyfrakt over på utgiverne når det blir slutt på ordinær postombæring på lørdager.