falske nyheter (24)

Forsker Audun Beyer mener Jaglands intensjon med kritikken av valgkampdekningen er legitim. Men at han går over streken i sine mange Facebookoppdateringer. 

TRONDHEIM (Journalisten:) Men mediekritiker Anki Gerhardsen mener mediene svekker sin egen tillit ved å velge offeres vinkling.

Bare 10 prosent svarer at sosiale medier er deres viktigste kilde for nyheter.

Han vil ikke nedprioritere mediene under valgkampen, men opprettholde en balanse mellom det sosiale og det tradisjonelle.

Google endrer i søkemotoren for luke ut falske nyheter. 

Det er mange som bruker «falske nyheter» som et begrep, men hva betyr det egentlig?

Blant talerne er den anerkjente mediekritikeren Robert McChesney.

Men mediene mener han på ingen måte er feilfrie. NJs nye leder mener mye handler om begrepsforvirring.

Over halvparten av Norges befolkning mener de ser falske nyheter hver uke. Spesielt Facebook blir trukket frem som en kilde der befolkningen mener de ser mest usann informasjon.

Er også i dialog med Lemonde om norsk utgave av Décodex.

Ber politikere ta ansvar for ikke å stemple journalistikk de misliker som falske nyheter og bestiller undersøkelse om fenomenet.

Fremskrittspartiets Mazyar Keshvari beskylder norske medier for falske nyheter.

7 av 10 medieledere globalt tror falske nyheter vil styrke redaksjonelle medier.

– En av hans mange oppgaver er å sørge for at rammene for ytringsfrihet er gode.

Kristoffer Egeberg mener vi bare ser toppen av isfjellet. I kveld arrangerer OJ debatt om falske nyheter og lanserer boken om Journalistens første 100 år. Se debatten i opptak her. 

Høyres Morten Skauge legger seg flat og sletter tweeten.

Ansvarlig redaktør Kristin Monstad mener fenomenet er dypt problematisk for hele pressen.

Russisk desinformasjon og spredning av falske nyheter øker i Sverige, ifølge en studie fra Sveriges utenrikspolitiske institutt (UI).

Den amerikanske valgkampen satte falske nyheter på agendaen. Men fenomenet er ikke nytt selv om knapt noen omtalte det som falske nyheter før, mener forsker.

Sider