Gunn Enli (3)

Medieprofessor Gunn Sara Enli mener den kommersielle allmennkringkasteren ligger godt an til å lande TV-avtale med staten om de vil.

Valgforsker Bernt Aardal mener USA-valget vil føre til selvransakelse i mediene om meningsmålinger.

Sju søkere til stillingen som instituttleder ved Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) ved Universitetet i Oslo