Hans-Olav Rise (1)

Morgenrutinen:

Hans-Olav Rise mener det viktigaste spørsmålet i journalistikken bør vera: – Kvifor skal folk bry seg om dette?