Hovedoppgjør (3)

Rammeavtalen for frilanserne er ennå ikke på plass. Til tross for intensjon for halvannet år siden.

11. mai møtes NRK og NRKJ hos Riksmekleren. Fagforeningen gjør det klart at de ikke vil fire en tomme.

Oppgjøret går nå til Riksmekleren.