Iyad el-Baghdadi (1)

Selv er han twitter-aktivist og har opplevd å bli forvekslet med IS-lederen.