Jari Bakken (2)

Har fått litt over 30 søkere til ledige jobber i den nye redaksjonen.

VG med robot:

Lar leserne gå opp kommuneøkonomien.