Per Kristian Eide (26)

Mener redaktørene må betale for ærekrenkende omtale

Krever erstatning på en halv million kroner.

Eide-dommen:

Arbeiderparti-politikeren vil rette opp lovhull som gjør at journalister kan dømmes for ærekrenkelser mens redaktører går fri, slik vi så i Eide-saken.

Domstolen avviste krav om at summen skulle inngå i TV 2s sakskostnader.

To år gammel lovendring gjør at TV 2-redaktører ikke kan idømmes erstatningsansvar for ærekrenkelser i søksmålet fra Per Kristian Eide.

TV 2 er dømt til å betale 825.000 kroner i oppreisning, samt 3,5 millioner kroner i saksomkostninger.

Eide-saken:

TV 2s advokat Sigurd Holter Torp slo tilbake og krevde full frifinnelse i søksmålet Per Kristian Eide har anlagt mot mediehuset.

Per Kristian Eides advokat Per Danielsen karakteriserte det TV 2 innledningsvis omtalte som hjerneforskningsskandalen som det groveste og kraftigste medieangrep vi har hatt i Norge noensinne.

Reporter Hanne Taalesen forklarte i retten at hun anså det som en bakgrunnssamtale siden Eide ikke ville la TV 2 spille det av på TV. 

OSLO TINGHUS (Journalisten): Tidligere pasientombud Knut Fredrik Thorne erkjente at han kanskje burde brukt et annet uttrykk i en studiodebatt på TV 2.

TV 2 svarer at innsynsforespørselen ble sendt som en forberedelse til å møte Eide i retten, og at aktører uansett ikke kan sette journalister ut av spill ved å saksøke dem.

Eide-saken:

Det sa Per Kristian Eide under Forliksrådets behandling av millionsøksmålet han og hans advokat Per Danielsen (bildet) har anlagt mot Skup og TV 2-journalister.

Forsøk på forlik lyktes ikke. Fire andre medier og Skup til forliksrådet over sommeren.

Utvalget mener TV 2 ikke brøt god presseskikk da de omtalte Helsetilsynets granskningsrapport av hjernekirurgsaken.

Og kirurgen bak monsterklagen har ny klage til behandling.

Advokat Per Danielsen representerer kirurgen som krever millionbeløp i oppreisning for ærekrenkelser.

Per Kristian Eide, som stod bak den såkalte monsterklagen til PFU, saksøker Oslo universitetssykehus.

Konkluderte etter en knapp times diskusjon bak lukkede dører.

Sider