Leica Oscar Barnack Award (1)

Uvirkelig! sier Abusdal om at prosjektet hans om skogfinner utkonkurrerte 2700 andre fotografer i Leica Oscar Barnack Award.