Lokalradio (31)

Lokalradiolyttingen har i 2017 økt med 20 prosent. Samtidig har den totale radiolyttingen gått ned, og NRK har tapt lyttere i alle regioner.

En lokalradiosjef mener radiokanalene er redd for å miste lyttere og ikke holder seg til planen for FM-slukkingen.

Norske lokalradioer sliter med inntjeningen, noe som går ut over arbeidsplassene.

Alle de viktigste inntektskildene for lokalradioene, som reklameinntekter, bingoinntekter og gaver, gikk ned fra 2015 til 2016.

Nordland er først ute i radioomleggingen fra FM til DAB. Motstanden blant folk er stor, men for lokalradioene, som fortsetter med FM-sendinger, kan det bety flere lyttere.

Får en million til utbygging av digitalt radionett.

I alt 17 av 37 norske lokalradiodistrikter står foreløpig uten en utbygger av DAB-nett.

Ni av ti lokalradiostasjoner kan fortsette med FM-sendinger og får gratis forlengelse av konsesjonen.

SBS vil gi Lokalradio-Norge riksnyheter.

Fikk beskjed om at de var kastet ut gjennom møtereferat.

Må sende mer lokalt innhold eller bli til nisjeradio.
Den enes død kan fort bli den andres brød.
Droppet opptak Medietilsynet påla stasjon.
Men gap mellom Medietilsynets konsesjonskrav og kontrollkriterier.

Lokalradio-Norge ikke fornøyd med tildelingskriteriene.

Majoriteten av stasjonene vil helst slippe.
Sivilombudsmannen støtter prosessen i departementet.

Svein Larsen har sikret seg enda en radiokonsesjon.

Selv om Radio 1 sikter senderne inn mot Oslo, må det lokale innholdet handle om Ski og Oppegård.

Har du meninger om digitalisering av radiosignalene? Ser her.

Sider